Publikace

Kostol Navštívenia Panny Márie v Trebišove a jeho slohový kontext

Mgr. Maroš Volovár

Trebišovský farský kostol je známy najmä výtvarnou symbiózou svojich rokokových fresiek a gotickej sieťovej klenby. Nasledujúci príspevok sa pokúsi začleniť ho do dobových architektonických súvislostí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten