S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Sledovaný kostel je posledním zbytkem středověké vesnice založené v zemědělsky nevhodných podmínkách, která zanikla v průběhu 17. století. Na základě stavebněhistorického průzkumu a přístupu environmentální historie byla sledována souvztažnost mezi historickými událostmi, proměnami krajiny a osídlení a stavebními aktivitami na kostele v Aldašíně. Výzkum vycházel z detailního poznání zaniklých stavebních fází kostela a široce založených terénních a historických průzkumů. Práce byla výsledkem studentského výzkumu pod vedením autorky.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten