Publikace

Stav ocelových mostů po sto letech v provozu

doc. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.

Na rozdíl od jiných evropských států přežil v České republice velký počet ocelových nýtovaných mostních konstrukcí obě světové války a slouží v provozu dodnes. Tyto mosty obecně již překračují svou plánovanou životnost 100 let. Z důvodu nedostatku financí není možné všechny tyto mosty nahradit novými konstrukcemi, proto se příslušné samosprávy podrobně zabývají stavem těchto mostních konstrukcí a možností prodlužování jejich životnosti. Cílem tohoto příspěvku je poskytnout informaci o současném stavu stávajících ocelových a ocelobetonových mostních konstrukcí skrze statistickou analýzu četnosti vad a poruch nejen z hlediska stáří konstrukce.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten