Publikace

Románský kostel sv. Petra a Pavla ve Svojšíně

doc. Ing. arch. Milena Hauserová, CSc.

Průzkum kostela objasnil jeho stavební proměny od jeho vzniku kolem poloviny 12. stol. až do barokní přestavby, která mu vtiskla dodnes dochovanou podobu. Románská etapa byla zahájena před rokem 1159. Toto datum bylo dendrochronologicky prokázáno na kusu dřeva v horní části zdiva věže kostela. Její výstavba následovala po přestávce neznámé délky, v níž byla dokončena loď kostela a spodní část věže ( přízemí a 1. patro s panskou tribunou). Oprávněnost rekonstrukcie románského stavu kostela, která se odlišuje od názoru přijímaného současnou odbornou literaturou, potvrzuje probíhající archeologický výzkum. Rekonstrukce zaniklého románského stavu byla provedena na základě analýzy stop stavebního procesu a stop mladších zásahů, které románský stav transformovaly. K ozřejmění postupu výstavby a jejích proměn byly vypracovány grafické modely. Objasnění podoby stavby a rozbor historických okolností jejího vzniku ukázal z nového zorného úhlu vztah kláštera v Kladrubech a stavební činnosti s ním spjaté šlechty.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten