Publikace

Dřevěné svislé nosné konstrukce v českých vesnicích v Banátu.

doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

Inventární průzkum zástavby šesti česky hovořících vesnic (Sv. Helena, Gerník, Rovensko, Bígr, Eibentál, Šumice), prováděný v letech 2014-15, mimo jiné sledoval výskyt různých typů konstrukcí. Dřevěné svislé nosné konstrukce tvoří již jen malou část stavebního fondu v těchto sídlech a od závěru 19. století postupně mizí. Nejhojnější jsou roubené a rámové konstrukce, méně časté je pažení. Velmi vzácně se objevuje hrázdění. Technologické provedení odpovídá zvyklostem regionu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten