Publikace

Trosky hrázděného patra věže na tvrzi v Popovicích u Vlašimi.

doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

Na tvrzi v Popovicích u Vlašimi byly v zásypu klenby nad pozdně gotickým sálem (1546 dendro) nalezeny pozůstatky zbořené hrázděné konstrukce. Konstrukce se podle nálezových okolností nacházela ve 2. patře bývalé věže. Vznikla ve 2. pol. 15. stol. a zanikla při barokní výměně střechy r. 1726 (dendro). Funkční určení hrázděného patra věže se pro nedostatek dokladů nepodařilo určit. Lze uvažovat o příležitostném pobytu ve vyvýšené místnosti, nikoliv o prosté skladiště.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten