Publikace

Před dávným požárem a po něm. K možnostem stavebně historické výpovědi požáru na příkladu Litovic u Prahy.

doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

Sledování stop požáru umožňuje odhalit podobu stavby v okamžiku před požárem a také způsob oprav po požáru. Tím také poodhaluje okolnosti po požáru. Bývalé sídlo biskupa Jana IV. z Dražic bylo poškozeno požárem těsně kolem r. 1450. Z rozsahu požáru bylo možné zjistit některé podrobnosti - železné dveře do kaple, přítomnost dlažeb na podlahách, dočasné zaslepení nebo zrušení schodiště - potenciální cesty požáru. Levná až primitivní oprava po požáru ukazuje na okolnosti v polovině 15. stol., kdy již sídlo nebylo v centru pozornosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten