Publikace

Charakteristické projevy zdiva v základech a spodních částech staveb

doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

Základové a suterénní partie domu bývají nejlépe sledovatelné v případě, že probíhá zároveň archeologický a stavebněhistorický průzkum. Proměny schodiště jsou vyvolány změnami terénních úrovní vně i uvnitř budovy. Aby bylo možné schody používat, zvláště k zásobování, není možné překročit jistou strmost a tím i nelze jít pod jistou délku ramene. Proměna schodiště pak indikuje proměnu výškových vztahů terénu a podlahy v suterénu. Základové partie domu dokládají způsob zdění, pohyb zedníka a materiálu, pažení výkopu nebo zakládání na pasy v nesoudržném terénu. Dodatečné prohlubování a podezdívání stávajícího zdiva a vkládání kleneb vytváří složitější a nehomogenní strukturu v základových partiích.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten