Publikace

Čechy jsou plné kostelů. Boemia plena est ecclesiis.

doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

Název sborníku si editorka Milada Studničková vypůjčila z příspěvku Jana Klápštěho. Vybraný citát kronikáře Helmolda († po roce 1177) naznačuje tak hlavní badatelský zájem jubilantky. Reprezentativní publikace zahrnuje celé období středověku, jemuž věnovala Anežka Merhautová velké množství vědeckých studií.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten