S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Týnec nad Labem - dva životy jedné tvrze

doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

Stavebně historický průzkum tvrze rozpoznal dvě výrazné stavební periody: Středověkou tvrz z doby po husitských válkách s úplnou disposicí bytu, včleněnou do objemu věžového paláce. Přestavba na konci 17. století připomíná středověké zvyklosti. . Kromě příležitostného bytu je tu sýpka a celá stavba je pojata jako historizující projev,Svědčí o tom označení hrad, poprvé uvedené právě na počátku 18. stol.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten