S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Obytná část disposice středověké tvrze v Čechách

doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

Proměna prostorové struktury (disposice) tvrzí v průběhu středověku, funkční určení prostorů a jejich sestav.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten