S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Publikace

Klenuté světnice. In: Svorník 5

doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

Příspěvek se zabývá jednak nepravými klenbami dřevěných vytápěných světnic středověku s analogiemi ve středoevropském kontextu . Písemné prameny dokládají výhody klenutého tvaru vytápěné dřevěné místnosti V nevelkém počtum v pozdním středověku a raném novověku se objevují světnice se skutečně zděnou klenbou, jako projev reprezentace

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten