Publikace

Příspěvek k výzkumu středověkých světnic

doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

Příspěvek ke stavební a prostorové podobě světnic 14. - 17. stol. Topení, zdi, výdřeva stěn, stropy.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten