S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Příspěvek k výzkumu středověkých světnic

doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

Příspěvek ke stavební a prostorové podobě světnic 14. - 17. stol. Topení, zdi, výdřeva stěn, stropy.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten