S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Výstavný středověký dům čp. 234/I na Starém Městě pražském

doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

Částečně cihelný a částečně kamenný dům s výraznou stavební etapou z r. 1337. Podrobný stavebněhistorický průzkum ozřejmil představu o prostorovém uspořádání V suterénu, přízemí a 1. patře výstavného domu. Objeveny byla pozůstatky dřevěné obytné světnice a reprezentativního prostoru síně. Nejstarší přesně datovaný doklad použití zezadu obsluhovaných kamen. Zachované gotické dřevěné stropy a pozdně gotické nástěnné malby a fragment sekundárně použitého románského kamenného detailu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten