Publikace

Ein Beitrag zur Funktion der Hofarkaden

doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

Pravděpodobně hrály nádvorní arkády statickou roli.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten