S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Ein Beitrag zur Funktion der Hofarkaden

doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

Pravděpodobně hrály nádvorní arkády statickou roli.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten