Publikace

Hloubkové SHP a dokumentace, poznámky k praxi mezioborové disciplíny

doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

Poznámky ke grafickému záznamu v terénu, spolupráce s archeologií, Harrisův diagram stratigrafických vztahů ve stavebně-historickém průzkumu

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten