S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Die Feste Litovice und Ihre Holzstube

doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

Reste der Bohlenstube und gesamte Raumordnung in der Feste Litovice aus dem 14. Jh.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten