S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Velké Horky - hloubkový stavebně historický průzkum

doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

Rozbor dispozičního a konstrukčního řešení přístavby věže kol. r. 1505, obsahující drobný, ale reprezentativní sál.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten