Publikace

Velké Horky - hloubkový stavebně historický průzkum

doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

Rozbor dispozičního a konstrukčního řešení přístavby věže kol. r. 1505, obsahující drobný, ale reprezentativní sál.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten