Publikace

Hloubkový stavebně historický průzkum pro potřeby památkové péče

doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

Podrobné stavebně historické průzkumy a dokumentace umožňují důkladné poznání dispoziční, konstrukční, výtvarné podoby historických staveb a při opravách eliminují výskyt něočekávaných skutečností. V úzké spolupráci s projektantem a památkářem posouvají kvalitu památkových oprav.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten