S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Hloubkový stavebně historický průzkum pro potřeby památkové péče

doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

Podrobné stavebně historické průzkumy a dokumentace umožňují důkladné poznání dispoziční, konstrukční, výtvarné podoby historických staveb a při opravách eliminují výskyt něočekávaných skutečností. V úzké spolupráci s projektantem a památkářem posouvají kvalitu památkových oprav.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten