Závěrečné práce

REVITALIZACE DOBŘÍŠSKÉHO HRADU VARGAČ A JEHO OKOLÍ

Hanuš Martin

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Hrad Vargač je nemovitou kulturní památkou na Dobříši, která nemá v současné době využití. Jeho poslední funkcí byla sýpka a sklady, což má za důsledek vestavěný železobetonový skelet v interiéru, který je v návrhu redukován pro novou funkci objektu. Součástí diplomové práce je vyřešení celého území podél příjezdové cesty ke hradu, kde je navržena novostavba pro residenční bydlení a kavárna.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.