Publikace

30 let prostorového plánování v Česku – úspěchy, prohry, kompromisy a nové výzvy

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Jak se v posledních třiceti letech vyvíjelo prostorové plánování, tedy naše územní plánování plus regionální politika a rozvojové strategie? Aniž bych usiloval o nějakou dokonalou úplnost, pokusil jsem se o jakousi periodizaci tohoto období, popis hlavních změn, ke kterým v jednotlivých obdobích došlo jak ve vnějším prostředí prostorového plánování, tak i uvnitř jeho jednotlivých součástí, především pak v územním plánování, a v neposlední řadě i o zhodnocení role urbanistů v jednotlivých fázích těchto proměn.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.