S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Historické omítky : záchrana, konzervace, obnova

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa

Současná stavební praxe dokládá ztrátu vztahu k tradičním technologiím a nepochopení jejich významu pro zachování památek. Péče o rozsáhlý historický stavební fond je podmíněna schopnos-tí reprodukce tradičních technologií. Záměrem autorů, kteří jsou přesvědčeni, že o uchování tradičních postupů je proto nutné intenzivně usilovat, a kteří dlouhodobým působením v oboru nashromáždili velké množství praktických poznatků o historických omítkách, je o obohatit ne-příliš obsáhlý soubor literatury k tomuto tématu. Hlavním cílem publikace je přiblížit reálné možnosti šetrných postupů praktické péče o historické omítky. Publikace je určena vysokoškol-ským studentům, památkářům, i těm projektantů, kteří se obnovou historických staveb zabývají.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten