S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Obnova hradu a zámku Bauska v Lotyšsku aneb pozoruhodný příběh záchrany jedné zanikající památky

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa

Hrad Bauska ve strategické poloze blízko hranic s Litvou. V posledních desetiletích 16. století byl článek prezentuje strategii a filozofii konzervace a prezentace hradu Kamýku nad Vltavou (okres Přibram), včetně výsledků nezbytného předstihového archeologického výzkumu. Tento královský hrad je dnes jedním z nejautentičtěji dochovaných českých hradů s obvodovou zástavbou, stavebního typu z doby posledních Přemyslovců. Společným jmenovatelem provedených prací bylo respektování a uchovaní autenticity památky a její vypovídací schopnosti jako historického pramene, a to jak v nadzemních konstrukcích, tak v archeologizovaných situacích.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten