S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Hrad Bečov - projekt konzervace a prezentace

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa

Publikace vznikla jako materiál pro mezinárodní soutěž EU/Europa Nostra, přičemž je zaměřena jak na shrnutí dostupných informací o stavebním vývoji významné a vysoce autentické středověké památky, tak se zabývá zejména metodou její obnovy, včetně způsobu prezentace. Projekt je založen na pietní konzervaci hmotné substance památky s aplikací konzervačních metody a tradičních technologií. Záměrem projektu je mimořádně vzácnou památku šetrně konzervovat a zároveň v průběhu záchranných prací umožnit široké odborné i laické veřejnosti nahlédnout do otevřené stavební struktury hradu. Cílem je tedy nejen záchrana památky, ale i aktivní cesta poznávání, směřující k této metě.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten