S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Výstava Adolf Loos v Českých zemích, recenze výstavy.

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa

Recenze souborné výstavy díla architekta Adolfa Loose v Českých zemích se uskutečnila v Muzeu hlavního města Prahy za autorské spolupráce odborníků Studijního a dokumentačního centra Adolfa Loose v Millerově vile, kurátorů vily Tugehdhat a univerzitního pracoviště USA. Zahrnuje jak realizovaná a všeobecně známá díla významného světového architekta, tak díla dosud minimálně publikovaná i nerealizované projekty. Jedná se o první rozsahem soubornou a mimořádně obsáhlou výstavou Adolfa Loose v Čechách

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten