S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Publikace

Ochrana a obnova architektonického detailu památky na příkladu Müllerovy vily.

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa

Každá památka jako nedělitelný organismus, zejména pak památka vysoce autentická si zasluhuje maximální ohleduplnost. Ta je podmíněna kvalifikovanou péčí, vyžadující respektování přísných pravidel s uplatňováním restaurátorské metody ošetření.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten