Závěrečné práce

BOTNÍK

Nguyen Sally

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá problematikou ukládání bot a jejich organizací. Cílem projektu je navrhnout botník, kde se snažím naleznout nějakou nekonvenční cestu či řešení, ať už z hlediska otevírání, organizování či jiného parametru. Výsledkem je sedací botník rozdělený na segmenty, které se dají otevírat.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.