Publikace

Znovuzrození ateliéru Zdeňky Braunerové v Roztokách

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa

Příspěvek je zaměřen na problematiku rehabilitace atelieru významné české malířky, včetně řešení následků katastrofální povodně v roce 2002.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten