S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Restaurování západního průčelí zámku v Českém Krumlově

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa

Příspěvek seznamuje s konzervací západní fasády horního hradu Českého Krumlova, včetně popisu výchozího stavu, metodiky a podrobností technologie, zejména technologie konzervace historických omítek.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten