S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Stabilizace a konzervace lotyšského hradu Bauska

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa

Z programu Culture 2000 proběhla první etapa konzervace hradu Bauska.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten