S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Konzervace dvorního průčelí jižního paláce hradu Švihov

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa

Příspěvek seznamuje s problematikou záchrany středověkých a renesančních omítek na nádvoří významného vodního hradu, včetně popisu výchozího stavu, metodiky a podrobností technologie konzervace historických omítek.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten