Ve dnech 11. až 14. 11. 2018 dojde z důvodu stavebních prací k celkové odstávce informačního systému ČVUT v Praze. Aktuální informace na www.cvut.cz/odstavka.

Publikace

Konzervace dvorního průčelí jižního paláce hradu Švihov

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa

Příspěvek seznamuje s problematikou záchrany středověkých a renesančních omítek na nádvoří významného vodního hradu, včetně popisu výchozího stavu, metodiky a podrobností technologie konzervace historických omítek.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten