Publikace

Konzervace dvorního průčelí jižního paláce hradu Švihov

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa

Příspěvek seznamuje s problematikou záchrany středověkých a renesančních omítek na nádvoří významného vodního hradu, včetně popisu výchozího stavu, metodiky a podrobností technologie konzervace historických omítek.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten