S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Dům Radniční čp. 29 v Českém Krumlově

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa

Uplatnění restaurátorské metody v rámci pietní obnovy významného měšťanského domu, určeného pro obytné, obchodní i presentační účely.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten