Publikace

Dům Radniční čp. 29 v Českém Krumlově

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa

Uplatnění restaurátorské metody v rámci pietní obnovy významného měšťanského domu, určeného pro obytné, obchodní i presentační účely.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten