Publikace

Památková restituce - nebo soudobé transformace?

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa

Příspěvek specifikuje odborné limity, podmiňující možnost věrohodné restituce zaniklého stavu památky.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten