S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Památková restituce - nebo soudobé transformace?

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa

Příspěvek specifikuje odborné limity, podmiňující možnost věrohodné restituce zaniklého stavu památky.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten