Výstava ateliérových prací

PARK DO KAPSY

Bc. Jakub Dytrich

Ocenění

Anotace

Radotín je část Prahy ležící na samém okraji hlavního města. Má blízko k vodě i k okolním kopcům porostlým lesy. I přes to, že je obklopen přírodní krajinou, tu však něco chybí. Příroda ve městě. Systém sídlení zeleně, který by obyvatelům umožnil využít výhody přírodního prostředí v prostředí urbanizovaném. Instantní rekreace. Možnost zastavit ve stínu stromů. Spočinout, aniž by museli opustit město a vyrazit do přírody. Těžištěm celého návrhu je proto vytvoření systém plácků, pocket parků, zelených ulic, nároží, zkrátka všeho, co člověku dává možnost na chvíli vystoupit ze shonu všedního dne, zastavit se a být. Jen tak.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka