S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Restaurování exteriéru bývalého opatského domu ve Zlaté Koruně

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa

Příspěvek je zaměřen na konzervaci exteriéru opatského domu, při které byly respektovány všechny slohové vrstvy.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten