Publikace

České školy - prostředek kultivace, nebo promarněná příležitost?

Ing. arch. Ondřej Tuček

O architektuře škol a její proměně v čase a prostoru jsme si povídali s Annou Chvojkovou, starostkou obce Chýně, která má zkušenosti s výstavbou školy podle mezinárodní soutěže, Miroslavem Hřebeckým, programovým ředitelem společnosti EDUin a Ondřejem Tučkem, architektem, který se architektuře školních budov věnuje jak z praktického, tak i z teoretického hlediska.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.