S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Rekonstrukce zahrady Mullerovy vily v Praze

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa

Rekonstrukce zahrady Mullerovy vily v Praze

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten