S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Obnova dvorních průčelí Purkrabského paláce státního hradu Bezděz : Konkrétní příspěvek k diskuzi i konverzaci památek

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten