Publikace

Problematika a problémy šikmých střech

doc. Ing. Marek Novotný, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.