Publikace

Rekonstrukce pojezdného střešního pláště s akcentem na odvodnění a provozní vrstvy

doc. Ing. Marek Novotný, Ph.D.

V průběhu roku 2018 participovala naše firma na rekonstrukci střešního parkoviště (obr. 1). Původní konstrukce byla provedena asi před dvaceti lety, tedy se zkušenostmi, které byly v té době k dispozici. Pro současnou rekonstrukci byl zpracován projekt (firmou Casua, s. r. o., s podporou firmy A.W.A.L., s. r. o.) v oblasti izolačních systémů, kde jsou konstrukční detaily, podle kterých je realizována rekonstrukce tohoto parkoviště. Konstrukční detaily jsou v úrovni dílenské dokumentace, tedy velmi přesné, a skutečné provedení jim s drobnými úpravami odpovídá.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.