Publikace

Základy nauky o stavbách

O základních architektonických prvcích; antropometrie, ergonomie, komunikace v budovách, požární bezpečnost atd.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten