S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Základy nauky o stavbách

O základních architektonických prvcích; antropometrie, ergonomie, komunikace v budovách, požární bezpečnost atd.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten