Publikace

Stavby pro bdlení

Názvosloví, disposiční prvky, byt, bytový dům, rodinný dům, zastavovací podmínky atd.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten