Publikace

Památkové hodnoty v urbanistickém měřítku (Autenticita historických měst)

prof. Ing. arch. Jan Jehlík

Ambicí textu je pokrýt zásadní témata související s urbanistickou rovinou památkové péče a uspořádat je tak, aby mohla být dále strukturovaně diskutována a zpracovávána. Specifickým tématem je pak téma mapování měst ve smyslu tvorby informačních setů a databází postavených nad příslušnými kartografickými díly.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.