S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Urbanismus v Praze: Architektura a/nebo plánování?

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Nedávno zveřejněný pracovní návrh pražského Metropolitního plánu vzbudil vášnivé diskuse mezi odborníky – urbanisty, mezi představiteli pražských městských částí, ale i v široké veřejnosti. Umožní dokument Praze vstoupit do „nové éry“ plánování metropolí?

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten