Publikace

V druhém červencovém týdnu letošního roku probíhal v prostorách Fakulty architektury ČVUT v pražských Dejvicích kongres evropských škol plánování (AESOP – Association of European Schools of Planning). Tématem kongresu byl Konečný prostor a rozmělněná odpovědnost za to, co se v něm děje (Definite space – fuzzy responsibility). Zatímco se mnoho iniciativ a sil působících na stavební rozvoj a změny v území dostává mimo veřejnou kontrolu, smysl pro odpovědnost za územní změny a udržitelný rozvoj daleko přesahuje pravomoc radnic a ministerstev, a plánovačů jako jejich expertů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten