S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Vize, plánování a strategie rozvoje měst: příklad Prahy

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Státy povstávají z určitých vizí, jsou jimi utvářeny a legitimizovány. Také města si vytvářejí své vize, které se snaží promítat do rozvojových koncepcí a strategií. Rozšiřuje se propast mezi vizemi, strategiemi a plány „shora“ a veřejným míněním, které stále důrazněji požaduje správu měst prosazující zájmy občanů. Požadovaná veřejná správa by měla mít dostatečnou institucionální kapacitu k tomu, aby nejen dokázala prosazovat a realizovat náročné záměry již obsažené v platných strategiích a plánech, ale aby byla připravena čelit i novým výzvám: změně klimatu, zhoršené dostupnosti zdrojů, stárnutí populace a rostoucím sociálním rozdílům. Silná sdílená vize města a strategie, která dokáže využít výzev a potenciálů města, může pro ně znamenat významnou konkurenční výhodu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten