S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

The State of Art of Planning in Europe: Czechia

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Present status of Czech planning, themes, theory and practice and role of planning education in Czechia, and possibilities of EU planning regulation with respect to the Czech Republic.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten