S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Contemporary problems of urban and regional development

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

The book deals with contemporary problems of urban and regional development: from global challenges to site values, and from ideal patterns to managing risks and mitigating of catastrophes.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten