Závěrečné práce

NÁPLAVKA DOLNÍHO TOKU ŘEKY ÚSLAVY V PLZNI

Řípová Jana

Krajinářská architektura, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá revitalizací břehů dolního toku řeky Úslavy v Plzni. Břehy řeky prošly v minulosti mnoha proměnami a měnil se i vztah lidí k řece samotné. V návrhu je zlepšena prostupnost říční nivy a vznikají zde nové plochy pro rekreaci. Cílem je vytvořit příjemnou náplavku plnou zeleně, kde mohou obyvatelé přilehlých částí města každý den trávit svůj volný čas.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.