Publikace

Urbanistický salon republiky: Jak se to podařilo

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Na příkladu Hradce Králové v období industrializace a modernizace od šedesátých let 19. století do konce První republiky se ukazují faktory úspěšnosti transformace českých měst z provinciálních agrárních center.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten